Joen väärinkäsitys

Lue

Screen shot 2013-04-10 at 2.34.48 PM (2)

Lue

Screen shot 2013-04-10 at 2.33.51 PM (2)

Lue

Screen shot 2013-04-10 at 2.32.01 PM (2)

Lue

Screen shot 2013-04-09 at 7.08.50 PM (2)

Lue

Oli aivan mahtava projekti, kiitos kaikille!

Lue

Voima Virtaa Videolla etsii luovia ratkaisuja kouluturvallisuuteen, yhteisöllisyyteen, oppilaiden viihtymiseen ja hyvinvointiin. Toimintamallin kohderyhmänä on peruskoulun 6. ja 7.-9.-luokat. Monialaisessa pilotissa toimivat yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulu, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ja peruskouluja.

kuva5

Kaksi pilottia

Ensimmäinen pilotti toteutettiin Tampereella Kaarilan koulun 6A-luokalla keväällä 2013. Luokka tuotti lyhyitä videoteoksia, joiden aiheena oli koulukiusaaminen.

Toinen pilotti toteutettiin syksyllä 2013 FISTA:ssa (Finnish International School of  Tampere) kahdella 7.-luokalla. Kahdeksan videota toteutettiin kuvaamataidon ja englannin tunneilla. Aiheita olivat mm. kiusaaminen, ystävyys, väsymys, vallankäyttö ja lintsaaminen. Oppilaat valitsivat itse aiheensa kummassakin pilotissa. Omat opettajat osallistuivat toteutuksiin.

Apuopettajina toimi TAMKin kuvataiteen, elokuvan ja TV:n sekä terveysalan opiskelijoita avainopettajiensa ohjaamana. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat kartoittivat videoprojektien vaikutuksia luokkien sosiaalisiin suhteisiin haastatteluin ja sosiometristen mittausten avulla.

Lisätietoja

Fanni Niemi-Junkola (projektipäällikkö), TAMK, kuvataiteen koulutusohjelma

fanni.niemi-junkola(at)tamk.fi, p. 050 3562803

Lue

Tämä on uusi Voima Virtaa Videolla-projektin blogi. Tervetuloa tutustumaan ja seuraamaan projektin edistymistä!

Lue