IMG_9767-1

Videoprojekti peruskoululaisille

Voima Virtaa Videolla etsii luovia ratkaisuja kouluturvallisuuteen, yhteisöllisyyteen, oppilaiden viihtymiseen ja hyvinvointiin. Toimintamallin kohderyhmänä on peruskoulun 7.-9. -luokat. Monialaisessa projektissa toimivat yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulu ja peruskouluja.

  • Luovia ratkaisuja oman kouluyhteisön toimintaan
  • Monialainen nuoret osallistava toimintamalli
  • Kohderyhmä peruskoulun 7.-9. luokat
  • Toteutetaan työpaja ”luokan omakuva”- video, ryhmätyönä perusopetuksen sisällä

  • Kuvataiteen ja draaman keinoin, elokuvallisen tuotantomallin avulla

  • Teemoja: terveys, kiusaaminen, yksinäisyys, yhteisöllisyys
  • Projektista saatujen tulosten avulla saadaan tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin tueksi

Ensimmäinen pilotti

Ensimmäinen pilotti toteutettiin Tampereella Kaarilan koulun 6A-luokalla keväällä 2013. Luokka tuotti videoteoksia omasta kouluarjestaan. Apuopettajina toimi TAMKin kuvataiteen, elokuvan ja TV:n sekä terveysalan opiskelijoita.

Luokka tuotti ryhmätyönä kuusi videota, joiden aiheet käsittelivät koulukiusaamista. Videot olivat osa 6. luokan äidinkielen opetusta.

Toinen pilotti

Toinen pilotti toteuttiin Finnish International School of Tampere, FISTAssa kahdella 7. luokalla syksyllä 2013. Apuopettajina toimi TAMKin kuvataiteen koulutusohjelman opiskelijoita. Luokat tuottivat yhteensä kahdeksan lyhyttä videota. Aiheet käsittelivät mm. kiusaamista, ystävyyttä, lintsausta, vallankäyttöä, väsymystä, kouluruokaa ja läksyjä.

TAMKin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat kartoittivat piloteissa luokkien sosiaalisia suhteita haastatteluin ja sosiogrammien avulla. Opiskelijoita ohjasivat tuntiopettaja Mari Salmi ja lehtori Tapio Salomäki.

Lisätietoja: Fanni Niemi-Junkola (projektipäällikkö), TAMK, kuvataiteen koulutusohjelma

fanny.niemi-junkola(at)tamk.fi, p. 050 3562803